Logo Inholland

Diplomafraude bij Inholland

In 2010 brak er crisis uit bij HBO-school Inholland, waar Helmi directeur marketing en communicatie was. De school werd beschuldigd van diplomafraude: de pers berichtte dat enkele studenten ten onrechte een diploma hadden gekregen. Dat leidde tot een ernstige crisis, waarbij Inholland negen maanden lang voorpaginanieuws was.

Doekle Terpstra trad aan als de nieuwe bestuursvoorzitter en kreeg de opdracht om het vertrouwen te herstellen en de kwaliteit van het onderwijs weer op het vereiste niveau brengen. Samen met hem en een externe perswoordvoerder vormde Helmi het crisisteam. Ze gingen allereerst praten met docenten, studenten, ouders, decanen, het voortgezet onderwijs en andere partners.

“Kwaliteit van de opleiding waarborgen.”

Omdat de waarde van hbo-diploma’s ter discussie was komen te staan, wilde staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan deze opleidingen hun onderwijsaccreditatie te ontnemen. Inholland stelde daartegenover dat er al diverse maatregelen waren genomen en dat gewerkt werd aan verbeterplannen die op termijn de kwaliteit van de opleidingen moesten waarborgen. Stap voor stap kreeg de onderwijsinstelling het vertrouwen weer terug.

Logo Hogeschool Leiden


Hogeschool Leiden, afdeling Marketing en Communicatie weer op koers

Bij Hogeschool Leiden werd Helmi gevraagd de afdeling Marketing en Communicatie weer opnieuw op te bouwen en in zijn kracht te zetten zodat de afdeling weer adequaat kon bijdragen aan de organisatie-doelstellingen en zichtbaarheid in de regio.

“De juiste mens op de juiste plek.”

Tijdens dit opbouwproces werd hard gewerkt aan de juiste mens op de juiste plek en werd de dienstverlening tegen het licht gehouden en geïnnoveerd door middel van een nieuwe website, online marketing en een nieuwe pers-pr-aanpak.

Logo ROC Leiden

Roc Leiden gered van faillissement

Door duur uitgevallen nieuwbouw kwam ROC Leiden in 2015 in grote financiële problemen. Minister Bussemaker wilde een faillissement voorkomen en was bereid om er 40 miljoen euro in te steken. Maar diverse politieke partijen in de Tweede Kamer waren daar fel op tegen. Van financiële steun zou het signaal uitgaan dat schoolbestuurders hun gang konden gaan.

Vanaf juni 2015 deed Helmi het crisis- en reputatiemanagement voor ROC Leiden. Ze adviseerde het bestuur en het marketing- en communicatieteam. Met dit team zochten ze actief naar partners die een goed woordje wilden doen voor het ROC Leiden. Bij het LUMC, de Leidse Universiteit, Hogeschool Leiden, decanen en bedrijven waren diverse goede verhalen te vinden. Dat had het ROC te danken aan de goede individuele relaties die in de voorgaande jaren waren opgebouwd. Deze stakeholders stuurden brieven aan de Tweede Kamer over het belang van het ROC voor hun eigen organisatie en voor de studenten.

“Ook de studenten voerden actie voor het behoud van hun school.”

Ook de studenten voerden actie voor het behoud van hun school. Anders konden zij naar hun opleiding fluiten en daarmee ook naar hun diploma. Uiteindelijk vond een meerderheid van de Tweede Kamer dat de leerlingen niet in de kou mochten staan. Ook de docenten mochten niet de dupe worden van het wanbeleid van de bestuurders.

Een meerderheid van de Kamer ging toch akkoord met de extra financiële injectie in ROC Leiden. Het ROC had weer een toekomst.

Roc Midden Nederland weer in beeld

Helmi kreeg als opdracht bij ROC Midden Nederland om als reputatiemanager/strategisch adviseur voor het bestuur reputatiemanagementbeleid te ontwikkelen en uit te voeren en het stakeholdersbeleid nieuw leven in te blazen.

“Hierdoor verstevigde de reputatie van ROC Midden Nederland duidelijk en zichtbaar.”

Dit leidde tot een herpositionering van de organisatie, stevig laden van de kernwaarden en een duidelijke zichtbaarheid in de provincie Utrecht als samenwerkingspartner voor overheid en bedrijfsleven.

Hierdoor verstevigde de reputatie van ROC Midden Nederland duidelijk en zichtbaar.

ROC West-Brabant op de schop en op de kaart

De grootste klus voor Rep & Roer in 2017 was opnieuw een onderwijsorganisatie door roerige tijden heenloodsen. Wat begon met een reorganisatie van een dienst die versnipperd werkte vanuit operationele service, eindige eind 2017 met een plan voor een nieuwe koers voor de hele organisatie.

“Rep & Roer zorgde ervoor dat reputatie-schade beperkt bleef.”

Rep & Roer zorgde ervoor dat reputatieschade beperkt bleef na pittige onderwijsinspectierapportages. Verder droeg Helmi stevig bij aan verbeteracties voor de dienstverlening en zette de organisatie weer aan tot verbinding en in beweging door een cultuurprogramma. Helmi zorgde samen met haar team ervoor dat de opleidingen eenduidig op de kaart van de regio staan.

Voor 2018 staan het verder ontwikkelen van het cultuurprogramma op de rol en uitrollen van reputatiemanagement zodat ROC West-Brabant zichtbaarder wordt in de regio bij de belangrijkste stakeholders.

Ervaringen

Ervaring met crisismanagement, crisiscommunicatie en reputatiemanagement rondom de volgende incidenten:

 • Studenten en scholieren betrokken bij zeden-zaken
 • Schoolbesturen en Raden van Toezicht in conflict over samenwerking: Governance issues
 • Sexting
 • Afpersing
 • Eerwraak
 • Gewapende overvallen
 • Datalekken
 • Pesten en filmpjes
 • Diplomafraude diverse onderwijsinstellingen
 • Inspectierapporten diverse onderwijsinstellingen
 • Dreigende faillissementen
 • Steekincidenten bij onderwijsinstellingen
 • Ongevallen
 • Bommeldingen
 • Ongelukken binnen zorginstelling
 • Reputatieprogramma bij herstel reputatie of meer gewenste zichtbaarheid bij stakeholders
Nieuwsbrief Rep en Roer

Overige klanten