Reputatiemanagement

Reputaties raken iedereen, organisaties en professionals. Iedereen heeft een reputatie. Niet iedereen is zich daar overigens van bewust. Uiteindelijk gaat het erom wat ‘men’ over jou zegt als je niet in de kamer bent. Dat is niet altijd makkelijk te beïnvloeden. Het gaat om beelden die men heeft over jou als professional of de organisatie. Deze beelden bepalen de reputatie. Daarnaast fluctueren de beelden ook al naar gelang het gedrag van jou of de organisatie. De omgeving is kritisch op het gedrag van professionals en organisaties. Mooie woorden en beloftes zijn niet meer voldoende. Het gaat om daden, zaken als integriteit, leiderschap en verbinding met de omgeving.

Het is van belang dat iedereen zich wel bewust is van zijn/haar reputatie. Een goede reputatie is namelijk ook onderscheidend in een steeds homogenere wereld. Hoe sterker de reputatie, hoe meer tegenwind je kunt hebben. Bij een crisis zal een organisatie met een sterke reputatie er beter doorheen komen en minder reputatieschade oplopen dan een organisatie met minder ‘reputatievet‘. Reputatiemanagement moet dan ook een actuele topic zijn aan iedere bestuurstafel. Niet alleen bij de raden van bestuur maar ook bij de toezichthouders. Het is een onderwerp dat serieuze aandacht verdient. Altijd. En niet alleen als er een crisis of een issue is. Het is een kwestie van continu alert zijn en monitoren. En actief mee bezig zijn.

Rep en Roer helpt organisaties en professionals bij de bewustwording van het belang van een goede reputatie. Maar ook bij het ontwikkelen van beleid en een adequaat reputatiemanagementplan. Zodat de balans tussen de gewenste identiteit en de reputatie klopt. En het gedrag van de organisatie matcht met de verwachtingen die de omgeving heeft. Dat creëert vertrouwen en vertrouwen is het allergrootste goed dat een organisatie bij haar omgeving kan creëren. Immers als het vertrouwen weg is, is de reputatie geschaad. Zoals het bekende gezegde: “Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard“. Eén verkeerde uitspraak van de bestuurder of professional kan leiden tot commercieel verlies.

Nogmaals het is dus belangrijk om alert te zijn op de reputatie en als het mis gaat, om snel te reageren naar de omgeving. Daarnaast is het goed om te beseffen dat reputatiemanagement niet alleen op de menukaart van de bestuurders of de communicatieafdeling thuishoort. De reputatie is van de hele organisatie! Uiteindelijk wordt 90% van de beeldvorming bepaald door het dagelijkse gedrag van de organisatie. Een reputatiemanagementplan heeft dan ook altijd een geïntegreerde aanpak door de hele organisatie heen.

Binnen het aanbod van de Workshops van Rep en Roer leert de workshop ‘Grip op je reputatie‘, je als organisatie of professional grip te krijgen op je reputatie, te houden en het belang van regie nemen.

Meer informatie?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of een intake-gesprek.

Workshops crisis- en reputatiemanagement door Helmi Geeve
Personal Branding by Rep en Roer