Crisiscommunicatie

Iedere organisatie zou een crisiscommunicatiestrategie en -plan moeten hebben. Een crisiscommunicatieplan dat actueel is, bekend en doorleefd is bij betrokkenen: Het crisismanagementteam. De crisiscommunicatie-aanpak richt zich in eerste instantie altijd op de meest naast betrokkenen: de slachtoffers en de medewerkers van de organisatie. Intern gaat altijd voor extern is het credo waar niet van afgeweken mag worden.

Verder is het van belang dat om goede crisiscommunicatie te kunnen uitvoeren, dat alle taken bekend zijn en betrokkenen weten wat ze moeten doen en wat van hen verwacht wordt. Dat benodigdheden, checklisten en systemen op orde zijn. Zodat de functies van crisiscommunicatie uitgevoerd kunnen worden: informeren, schade beperken, duiden waar het over gaat en het bieden van een handelingsperspectief.

Betrokkenheid en empathie

Naast de beschikbaarheid van de ‘harde’ benodigdheden, is het ook van belang om stil te staan bij de ‘zachte’ kant van de crisiscommunicatie, namelijk de tone of voice en empathie. De relatie met de medewerkers en de omgeving is van groot belang tijdens een crisis. Het gaat ook om inleven, betrokkenheid  en compassie tonen. Uiteindelijk is crisiscommunicatie dienend aan het belang van de omgeving. Dat uit zich in de communicatieboodschappen, de interactie met de omgeving, de oplossing voor de slachtoffers en de ondersteuning voor de slachtoffers en betrokkenen.

Tijdens de Workshops  van Rep en Roer over crisiscommunicatie leer je hoe je een crisiscommunicatieplan opstelt en welke ingrediënten daarin thuishoren. Wie er thuishoren in een compact crisisteam. Maar ook hoe je omgaat met online crisismanagement, webcare en monitoring. Het belang van responsiveness (de snelheid en wijze waarop je reageert op een crisis of aanval op je reputatie). Ook heeft Rep en Roer diverse protocollen die je kunnen helpen om je voor te bereiden op een crisis of om in te zetten tijdens een crisis:

  • stappenplan crisiscommunicatie
  • bob-kaart: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
  • protocol fysieke crisis
  • protocol sociale crisis
  • abc-kaart: aard, belanghebbenden en context

Deze protocollen kun je aanvragen via: Contact

Meer informatie?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of een intake-gesprek.

Workshops crisis- en reputatiemanagement door Helmi Geeve
Personal Branding by Rep en Roer