Prep, Rep en Roer

Onze aanpak bestaat uit de volgende beproefde onderdelen:

 • Prep voorbereiding op een crisis (preparatie)
 • Rep aanpak van de crisis (crisismanagement)
 • Roer weer op koers komen (herstel reputatie, herstel imago en reputatiemanagement)

Meer weten over deze aanpak?

Vraag het gratis e-book aan met 7 stappen om uit de crisis te komen.

Preparatie: voorbereid zijn op een crisis is cruciaal

Met name het begin van een crisis verloopt vaak chaotisch. Een crisis komt altijd uit onverwachte hoek en verloopt altijd anders dan gedacht. Toch bestaat de beste aanpak van een crisis juist uit een goede voorbereiding. Een crisiscommunicatiestrategie, een persprotocol, goede afspraken over beslislijnen en een voorbereid en goed op elkaar inspelend team, dat zijn allemaal belangrijke elementen om de crisis te overwinnen.

Wat doen wij voor u om een crisis te voorkomen?

Wij helpen organisaties die voorbereid willen zijn op mogelijke crisissituaties en reputatieschade. Of het imago van hun organisatie willen verbeteren. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Bewustwording van de effecten van reputatieschade voor bestuurders en managers van marketing- en communicatie-afdelingen door middel van workshops of ronde tafel gesprekken.
 • Meting van uw huidige reputatie: hoe staat u ervoor? Wat vinden uw stakeholders van uw organisatie? Wat is uw positie in de omgeving? Aan welke overlegtafels praat u mee?
 • Advisering en begeleiding van adequaat crisis- en reputatiemanagement en reputatieherstelplannen.
 • Advisering bij dialoogvoering met stakeholders door middel van online reputatiemanagement, zoals webcare en contactstrategie.

Reparatie: aanpak van de crisis

Bij een crisis is het van het grootste belang dat u de touwtjes weer in handen krijgt. Dat geeft u namelijk de mogelijkheden om zelf de regie te voeren. Allereerst gaan we praten met belangrijke partijen in en om uw organisatie. Op dit moment kunt u namelijk alle steun gebruiken. Een organisatie weer naar rustig vaarwater leiden lijkt op een militaire operatie. Het crisisteam moet op veel borden tegelijkertijd schaken.

Veel mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor heeft u een strategische aanpak nodig en overzicht. Ook is het belangrijk om een grondige schoonmaak te houden en te inventariseren wat er nog meer speelt. Wat ligt er onder de puinhopen nog verborgen?

En natuurlijk ook: hoe maakt u een nieuwe start met een reputatieherstelplan?

Roer recht zetten: terug op de juiste koers

Na een crisis moet je als organisatie weer op de juiste koers zien te komen en vooral ook daar te blijven. Dat betekent weer goede relaties opbouwen medewerkers, afnemers en andere betrokken partijen. Als er dan heibel is, dan kan jouw organisatie tegen een stootje. Dan heb je ‘reputatievet’ op de botten zitten. Met andere woorden: we gaan samen met jullie hard aan de slag met reputatiemanagement.

Wat doen wij voor u om crisis-proof te worden?

 • Het uitzetten van een koers naar de toekomst
 • Implementeren van de geleerde lessen in het bestaande beleid
 • Plan om te investeren in stakeholdersrelaties
 • Persoonlijk reputatiemanagement voor bestuurders via personal branding en image coaching met workshops en programma’s via The Brand-me

Meer informatie?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of een intake-gesprek.

Nieuwsbrief Rep en Roer
Vraag ons gratis e-book aan.